Printer-Friendly PDF Version
US Legal (8.5 x 14)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

آیا خدا برای شما مُرد؟


س. این سوال بسیار عجیبی است. چرا باید لازم می‌بود که خدا برای من بمیرد؟

ج. دلیل این اتفاق این است که کتاب‌مقدّس به ما می‌فرماید بخاطر گناه بشر، تمام انسان‌ها در معرض مرگ - موت ثانی نابودی ابدی – قرار دارند:

و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت: "از همۀ درختان باغ بی ممانعت بخور، امّا از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی، هر آینه خواهی مُرد."

پیدایش 2: 16، 17

زیرا که مزد گناه موت است، …

رومیان 6: 23

در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوّت او.

رسالۀ دوّم پولس رسول به تسالونیکیان 1: 8، 9

و موت و عالم اموات به دریاچۀ آتش انداخته شد. این است موت ثانی.

مکاشفۀ 20: 14

خدا برنامۀ نجاتی را ترتیب داده است که در آن مشخص کرده است تعدادی از افراد (نه کلّ) نسل بشر را نجات بدهد، از این طریق که گناهان آنها را بر دوش خود بگیرد و بجای آنها بمیرد. اگر خدا این برنامۀ نجات را ترتیب نداده بود، تمام مردم بخاطر گناه خود می‌مُردند. بنابراین، او جایگزین آنها می‌شود. شگفت‌آور اینکه، انجیل کتاب‌مقدّس اعلام می‌کند که خدا (از پیش از بنیاد عالم) گناهان برخی گناهکاران عاصی را گرفت و جزای آنها را پرداخت کرد، که برابر با این بود که تک تک آنها برای همیشه هلاک شوند:

… از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید

اشعیا 53: 8

و جمیع ساکنان جهان، جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برّه‌ای که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است، او را خواهند پرستید.

مکاشفۀ 13: 8

خدا (در شخص عیسی مسیح) خجالت و مجازات وحشتناک گناه را از طرف افراد خاصی که خدا آنها را برای نجات برگزیده بود، تجربه کرد. در نتیجۀ عمل جانشینی مسیح، این برگزیدگان هرگز مجبور نخواهند بود شخصاً تا ابد نابود شوند. مرگ کفّاره‌ای مسیح ملزومات شریعت خدا را به طور کامل برآورده ساخت:

ثمرۀ مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بندۀ عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود.

اشعیا 53: 11

وقتی بدهی گناه به طور کامل پرداخت شود، دیگر امکان ندارد قوم خدا مجبور شوند بابت گناهان خود به شریعت خدا جواب پس بدهند. آنها از مجازات شریعت آزاد می‌شوند:

پس هیچ قصاص نیست بر آنانی که در مسیح عیسی هستند.

رومیان 8: 1

س. خب، به نظر من ایدۀ شگفت انگیزی است که فکر کنیم خدا برای برخی از مردم "مُرد؛" امّا قبل از آن، باید تصدیق کنم که من حتی نمی‌دانم آیا او وجود دارد یا نه. چطور می‌توان واقعاً فهمید که آیا خدا وجود دارد یا نه؟

ج. برخی از مردم ادعا می‌کنند خدایی وجود ندارد؛ یا اینکه، ادعا می‌کنند مطمئن نیستند که آیا او وجود دارد یا نه. ولی، وجود خدا به هیچ وجه به نظر انسان بستگی ندارد. کتاب‌مقدّس کاملاً واقعی بودن خدا را به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار ذکر می‌کند:

در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید.

پیدایش 1: 1

دنیای اطراف ما مدام به این واقعیت شهادت می‌دهد که خالقی وجود داشت (و دارد) که همه چیز را آفرید و حفظ می‌کند. طبیعت با صدای بلند به هر یک از ما اعلام می‌کند که در پس تمام اینها یک استاد طراح وجود داشت:

آسمان جلال خدا را بیان می‌کند و فلک از عملِ دستهایش خبر می‌دهد. روز سخن می‌راند تا روز و شب معرفت را اعلان می‌کند تا شب. سخن نیست و کلامی نی و آواز آنها شنیده نمی‌شود.

مزمور 19: 1-3

می‌دانید، هر انسانی در عمق وجود خود می‌داند خدایی وجود دارد؛ و انسانها همچنین می‌دانند که با این خدا گرفتار دردسر هستند:

چونکه آنچه از خدا می‌توان شناخت، در ایشان ظاهر است زیرا خدا آن را بر ایشان ظاهر کرده است. زیرا که چیزهای نادیدۀ او یعنی قوّت سَرْمَدی و الوهیّتش از حین آفرینش عالم بوسیلۀ کارهای او فهمیده و دیده می‌شود تا ایشان را عذری نباشد.

رومیان 1: 19، 20

س. بایستی با شما موافقت کنم که در حالی که گلهای زیبا و مخلوقات فوق‌العاده را دیده‌ام، من هم هر از گاهی فکر کرده‌ام که خدایی باید تمام این چیزها را آفریده باشد؛ امّا اغلب اوقات، من در مورد این سوال فکر می‌کنم: "کدام خدا؟" بسیاری از مذاهب ادعا می‌کنند خدای آنها خدای حقیقی است. کدام خدا درست است؟

ج. سوال عالی‌ای پرسیده‌اید. دنیا پُر از مذاهب و خدایان بخصوص آنها است، و بسیاری از ایده‌های آنها در مورد ماهیت خدا با هم اختلاف دارد. امّا کتاب‌مقدّس به ما تعلیم می‌دهد که می‌توانیم با اطمینان خدای یکتا و واحدِ حقیقی را بشناسیم:

من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی. تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست. من یهوه هستم و دیگری نی.

اشعیا 45: 5، 6

ای رهاشدگان از امّت‌ها جمع شده، بیایید و با هم نزدیک شوید. آنانی که چوب بتهای خود را برمی‌دارند و نزد خدایی که نتواند رهانید دعا می‌نمایند معرفت ندارند. … و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات‌دهنده و سوای من نیست. ای جمیع کرانه‌های زمین به من توجّه نمایید و نجات یابید زیرا من خدا هستم و دیگری نیست.

اشعیا 45: 20-22

کتاب‌مقدّس اعلام می‌کند که عیسی مسیح تنها ناجی ممکن است:

… به نام عیسی مسیح ناصری… و در هیچ کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.

اعمال رسولان 4: 10، 12

س. آیا شما می‌گویید که عیسی خدا است؟

ج. بله! کتاب‌مقدّس به وضوح تعلیم می‌دهد که عیسی خدایِ کتاب‌مقدّس است، که در جسم ظاهر شد:

در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، …

یوحنّا 1: 1، 14

س. امّا مگر عیسی "پسر خدا" نامیده نمی‌شود؟ و اگر او پسر است، پس باید پدری وجود داشته باشد. چند خدا وجود دارد؟

ج. بله، درست است که عیسی "پسر خدا" نامیده می‌شود. ولی، کتاب‌مقدّس بدون تردید اعلام می‌کند که عیسی خدای ابدی است. کتاب‌مقدّس همچنین تعلیم می‌دهد که پدر خدای ابدی است. حقیقت این است که برای ما که صرفاً انسان هستیم (چون ما مخلوقاتی با هوش محدود هستیم) شخص خدا پیچیده‌تر از آن است که سعی کنیم او را درک کنیم:

امّا در حقّ پسر: "ای خدا تخت تو تا ابدالآباد است."

رساله به عبرانیان 1: 8

خدا خودش را به صورت سه شخص ظاهر می‌سازد، ولی تأکید می‌کند که او فقط یک خدا است:

زیرا سه هستند که در آسمان شهادت می‌دهند، یعنی پدر، کلام و روح‌القدس؛ و این سه یک هستند [این آیه در نسخۀ فارسی کتاب‌مقدّس ترجمۀ قدیمی ترجمه نشده است].

رسالۀ اوّل یوحنّا 5: 7

ای اسرائیل بشنو، یهوَه، خدای ما، یهوه واحد است.

کتاب تثنیه 6: 4

س. ظاهراً شما برای حرفی که می‌زنید زیاد به کتاب‌مقدّس اشاره کرده و از کتاب‌مقدّس نقل قول می‌کنید، امّا من شنیده‌ام که کتاب‌مقدّس فقط یک کتاب بسیار قدیمی است که انسانها آن را نوشته‌اند.

ج. درست است که کتاب‌مقدّس کتابی باستانی است، امّا به هیچ وجه کلام انسان نیست. خدا انبیاء را برانگیخت که کلمات را مستقیماً از دهان خود خدا بنویسند. از این طریق، خدا از این افراد به عنوان کاتبان استفاده کرد تا ارتباطات او با بشر را ثبت کنند:

روح‌القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.

رسالۀ دوّم پطرس رسول 1: 20، 21

تمامی کتب از الهام خداست و بجهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است.

رسالۀ دوّم پولس رسول به تیموتاؤس 3: 16

بنابراین، کلّ کتاب‌مقدّس کلام خدا است. تمام کلمات خدا ناب و مقدّس است و می‌توان به طور کامل به آنها اعتماد کرد. کتاب‌مقدّس در تمام چیزهایی که اعلام می‌کند مرجع غائی و نهایی است.

س. راستش را بخواهید، من واقعاً نمی‌فهمم – از آنجایی که من آدم خیلی بدی نیستم – چرا باید لازم می‌بود که خدا برای من بمیرد؟

ج. واقعیت وحشتناک این است که تمام انسانها گرفتار گناه شده‌اند و شریعت خدا را شکسته‌اند. دقت کنید، بر طبق کتاب شریعت خدا، کتاب‌مقدّس، تمام انسانها به شدت بد و شریر هستند:

همه گمراه و جمیعاً باطل گردیده‌اند. نیکوکاری نیست یکی هم نی.

رومیان 3: 12

دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟

کتاب ارمیا نبی 17: 9

خدا کامل، عادل، و مقدّس است – او ایجاب می‌کند که تمام احکام او به طور کامل اطاعت شود. شکست در اطاعت از حتّی یک حکم کافی است تا غضب ترسناک او بر ما نازل شود:

زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزو بلغزد، ملزم همه می‌باشد.

رسالۀ یعقوب 2: 10

اگر با خودمان صادق باشیم، باید تصدیق کنیم که ما (به همراه هر فرد دیگری) گناه کرده‌ایم:

اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه می‌کنیم و راستی در ما نیست.

رسالۀ اوّل یوحنّا 1: 8

زیرا همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصر می‌باشند.

رومیان 3: 23

…هر کسی که گناه ورزد، او خواهد مُرد.

کتاب حزقیال نبی 18: 4

همانطور که پیشتر دیدیم، اصل کتاب‌مقدّسی این است که جزای گناه مرگ است؛ و مرگی که خدا مد نظر دارد موت ثانی است، که یعنی تا ابد نابود شدن در دریاچۀ آتش.

س. آیا شما واقعاً فکر می‌کنید خدا مردم را در دریاچۀ آتش نابود خواهد کرد؟

ج. بله. گناه توهین بزرگی به خدا است. گناه بقدری در نظر خدای بی‌نهایت قدّوس زشت است که او باید افرادی را که از شریعت‌های او نافرمانی می‌کنند، تا ابد نابود کند:

و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد، به دریاچۀ آتش افکنده گردید.

مکاشفۀ 20: 15

زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل می‌باشد، خواهد آمد و جمیع متکبّران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود. و یهوه صَبایوت می‌گوید: آن روز که می‌آید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخه‌ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت.

مَلاکی 4: 1

س. آیا شما می‌گویید فردی که مجازات جهنّم را دریافت کرده است نابود شده و برای همیشه از هستی ساقط خواهد شد؟

ج. وحشتناک است که باید بگوییم پاسخ مثبت است! کتاب‌مقدّس تعلیم می‌دهد که نابودی این دنیا، و بشر به همراه آن، بخشی از جریان داوری خدا خواهد بود. غضب خدای قادر مطلق انسان را کاملاً محو خواهد کرد:

زیرا شریران هلاک می‌شوند و دشمنان خداوند مثل خرّمی مرتع‌ها فانی خواهند شد. بلی مثل دُخان فانی خواهند گردید.

مزمور 37: 20

لکن روز خداوند چون دزد خواهد آمد که در آن آسمانها به صدای عظیم زایل خواهند شد و عناصرْ سوخته شده، از هم خواهد پاشید و زمین و کارهایی که در آن است سوخته خواهد شد.

دوّم پطرس 3: 10

س. نحوۀ صحبت کردن شما در مورد خدا نگران‌کننده است. من فکر می‌کردم مسیحیان به خدایی مهربان و بامحبت ایمان دارند که همه را دوست دارد. آیا خدا آنقدر که شما او را توصیف می‌کنید، ترسناک است؟

ج. خدا بامحبت و بخشنده است؛ امّا او همچنین مقدّس و عادل است و انسانها را، که به صورت او آفریده شده‌اند، بابت تقصیرهایشان بر علیه شریعت وی مسئول می‌داند. ایمانداران حقیقی کتاب‌مقدّس تمایل دارند که به دیگران هشدار بدهند، چون در واقع باید از خدا ترسید:

پس چون ترس خدا را دانسته‌ایم، مردم را دعوت می‌کنیم. …

رسالۀ دوّم پولس رسول به قرِنتیان 5: 11

یهوه خدای غیور و انتقام‌گیرنده است. خداوند انتقام‌گیرنده و صاحب غضب است. خداوند از دشمنان خویش انتقام می‌گیرد و برای خصمان خود خشم را نگاه می‌دارد.

کتاب ناحُوم نبی 1: 2

زیرا خدای ما آتشِ فروبرنده است.

رساله به عبرانیان 12: 29

خداوند می‌گوید آیا از من نمی‌ترسید و آیا از حضور من نمی‌لرزید …

کتاب ارمیا نبی 5: 22

ایدۀ عیسای متبسم و مطیع، که از تمام مردم راضی است، امروزه توسط بسیاری از کلیساها مطرح می‌شود. امّا این ایده کاملاً غلط است. عیسی مسیح از دست گناهان بشر عصبانی است و او است که بی‌دینان را محکوم کرده و داوری نهایی هلاکت جاودانی را نازل خواهد کرد.

… هر روزه خدا خشمناک می‌شود.

مزمور 7: 11

و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نی‌اند، بیم مکنید بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنّم.

متی 10: 28

س. من از وصف جهنّم می‌فهمم که خیلی دوست دارم از جزای جهنّم فرار کنم. من باید چکار کنم تا برای همیشه هلاک نشوم؟

ج. باید درک کنید که وضعیت بشر خوب نیست. ما بخاطر گناهمان نمی‌توانیم به درستی به دعوت انجیل به توبه و ایمان آوردن پاسخ بدهیم. ما از نظر روحانی مرده‌ایم و بنابراین، نمی‌توانیم هیچ کاری انجام بدهیم که بتواند باعث نجات ما شود:

و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید، زنده گردانید.

رساله به افَسُسیان 2: 1

…زیرا که از اَعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.

رساله به غلاطیان 2: 16

در حقیقت، کتاب‌مقدّس اعلام می‌کند که کاملاً غیرممکن است انسانها بتوانند با عمل خودشان به نجات دست بیابند. فقط خدا می‌تواند فرد گناهکار را نجات بدهد:

شاگردان چون شنیدند، بغایت متحیّر گشته، گفتند: "پس که می‌تواند نجات یابد؟" عیسی متوجّه ایشان شده، گفت: "نزد انسان این محال است لیکن نزد خدا همه چیز ممکن است."

متی 19: 25، 26

س. آیا شما می‌گویید که من هر کاری هم که انجام بدهم هلاک خواهم شد؟ هیچ امیدی وجود ندارد؟

ج. بله امید وجود دارد. امید در خدا است. او باید تمام عمل نجات شما را انجام بدهد:

زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورَد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

انجیل یوحنا 3: 16

و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورَد، که نه از خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولّد یافتند.

انجیل یوحنا 1: 12، 13

س. به نظرم من خیلی خوب درک نمی‌کنم خدا چطور مردم را نجات می‌دهد. افرادی که او به آنها رحم می‌کند چه کسانی هستند؟ و من چطور می‌توانم یکی از افرادی باشم که این رحمت را دریافت می‌کنند؟

ج. خدا برنامۀ نجاتی را ترتیب داد که مبتنی بر برگزیده شدن می‌باشد. او یک نفر را در اینجا و یک نفر را در آنجا برگزید، صرفاً بر حسب رضامندی خودش. این اعمال نیک انسان نیست که او را نجات می‌دهد، بلکه عمل تکمیل شدۀ عیسی مسیح خداوند است که او را نجات می‌دهد:

چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبّت مقدّس و بی‌عیب باشیم. که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم بوساطت عیسی مسیح بر حسب خشنودی ارادۀ خود،

رساله به افَسُسیان 1: 4، 5

شما مرا برنگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرّر کردم …

انجیل یوحنّا 15: 16

زیرا هنگامی که هنوز تولّد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده، تا ارادۀ خدا بر حسب اختیار ثابت شود نه از اعمال بلکه از دعوت‌کننده … چنانکه مکتوب است: "یعقوب را دوست داشتم امّا عیسو را دشمن."

رومیان 9: 11، 13

س. من از کجا بدانم که آیا خدا مرا برای نجات یافتن برگزیده است یا نه؟

ج. ممکن است شما جزو قوم برگزیده (منتخب) خدا باشید و شاید هم جزو آنها نباشید – فقط خدا افرادی را که قصد نجات آنها را دارد می‌شناسد؛ بنابراین، بایستی مسئلۀ "برگزیده شدن" را به طور کامل به ارادۀ مطلق خدا واگذار کنیم. ولی، می‌توانیم در دعا نزد او برویم. خدا مطمئناً به ما اجازه می‌دهد فروتنانه نزد او برویم (در حالی که گناهان خود و وضعیت خود را که تحت غضب او قرار داریم، تصدیق می‌کنیم) تا شاید بتوانیم برای بخشش تضرع کنیم:

امّا آن باجگیر دور ایستاده، نخواست چشمان خود را به‌سوی آسمان بلند کند بلکه به سینۀ خود زده گفت، خدایا بر من گناهکار ترحّم فرما.

لوقا 18: 13

پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت (ما را) اعانت کند.

رساله به عبرانیان 4: 16

شخص خدا باید گناهکاران را تشویق کند. او خدای رحمت است. تضرع برای رحمت امتیازی است که خدا آن را به ما عطا می‌کند. ما نیز، درست مانند فردی یاغی که به مرگ محکوم شده است، می‌توانیم به پادشاه باشکوه آسمان التماس کنیم که گناهان ما را ببخشد (فقط بخاطر مسیح):

… او خشم خود را تا به ابد نگاه نمی‌دارد زیرا رحمت را دوست می‌دارد.

کتاب میکاهِ نبی 7: 18

چون شنید که عیسی ناصری است، فریاد کردن گرفت و گفت: "ای عیسی ابن داود بر من ترحّم کن." و چندان که بسیاری او را نهیب می‌دادند که خاموش شود، زیادتر فریاد برمی‌آورد که "پسر داودا بر من ترحّم فرما."

مرقُس 10: 47، 48

عیسی درخواست‌های فقیر نابینا برای رحمت را شنید و بینایی جسمانی او را به وی عطا کرد. این به ما اطلاع می‌دهد که مسیح مهربان‌ترین و بخشنده‌ترین فرد نسبت به گناهکاران است.

س. در این صورت، آیا تضرع برای رحمت مرا از نابودی نجات خواهد داد؟

ج. بایستی مواظب باشیم. به دست آوردن نجات بر اساس یک فرمول نیست. این مسئله تماماً در دستان خدا است:

زیرا به موسی می‌گوید: "رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و رأفت خواهم نمود بر هر که رأفت نمایم."

رومیان 9: 15

س. به نظرم نزد خدا خواهم رفت و از او طلب رحمت خواهم کرد. به نظر شما چند وقت طول می‌کشد تا خدا به من جواب بدهد؟

ج. دوست من، ما نمی‌توانیم هیچ محدودیت زمانی‌ای برای خدا تعیین کنیم. خدا فرد را (اگر رضامندی او در این امر باشد) در زمان و به روش مورد نظر خودش نجات خواهد داد:

منتظر خداوند هستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم.

مزمور 130: 5

خوب است که انسان امیدوار باشد و با سکوت انتظار نجات خداوند را بکشد.

مراثی ارمیا 3: 26

اینک مثل چشمان غلامان به سوی آقایان خود، و مثل چشمان کنیزی به سوی خاتون خویش، همچنان چشمان ما به سوی یهوّه خدای ماست تا بر ما کرَم بفرماید.

مزمور 123: 2

ما باید منتظر خدا بمانیم تا عمل نجات را انجام دهد. ولی، در حالی که منتظر خداوند می‌مانید تا شما را نجات بدهد، مطلع باشید که نجات مسئله‌ای ضروری است. علت این امر این است که هیچ یک از ما از روز مرگ خود خبر نداریم. ممکن است فرصت ما بسیار محدود باشد. همچنین، بسیاری از ایمانداران راستین از کتاب‌مقدّس می‌آموزند که تا زمان بازگشت عیسی مسیح خداوند و ویرانی این دنیا چیزی مانده است.

س. آیا به نظر شما دنیا در آیندۀ بسیار نزدیک به انتها خواهد رسید؟

ج. بله! ما در 21 ماه می در سال 2011 میلادی شاهد بازگشت خداوند و در 21 ماه اکتبر در سال 2011 میلادی شاهد انتهای خود جهان خواهیم بود:*

زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اوّل خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید.

رسالۀ اوّل پولس رسول به تسالونیکیان 4: 16-18

و آن فرشته‌ای که بر دریا و زمین ایستاده دیدم، دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرده، قسم خورد به او که تا ابدالآباد زنده است … که "بعد از این زمانی نخواهد بود."

مکاشفۀ 10: 5، 6

س. آیا واقعاً ممکن است فرصت بسیار کمی باقی مانده باشد؟

ج. شما درست می‌گویید که فرصت زیادی برای انسان باقی نمانده است تا در این دنیا زندگی کند. امّا امیدوار باشید که خدا برای نجات یک فرد گناهکار اصلاً به زمان زیادی نیاز ندارد؛ این مسئله را مخصوصاً در زمانی مشاهده می‌کنیم که عیسی دزدی را که بر بالای صلیب بود، درست در برابر چشمان ما نجات داد:

پس به عیسی گفت: "ای خداوند، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی." عیسی به وی گفت: "هر آینه به تو می‌گویم امروز با من در فردوس خواهی بود."

لوقا 23: 42، 43

س. آیا من باید یک کلیسای مسیحی را بیابم و شروع کنم به شرکت در مراسم‌ها، در حالی که منتظر خدا می‌مانم تا مرا نجات بدهد؟

ج. به هیچ وجه! کار خدا با کلیساها و جماعات دنیا تمام شده است چون عصر کلیسا به پایان رسیده است. ما در زمان مصیبت عظیم زندگی می‌کنیم؛ زمانی که داوری خدا متوجه تمام فرقه‌ها – چه کاتولیک و چه پروتستان – است. تمام کلیساها در هر جایی از دنیا بخاطر شکست خود در اطاعت از کلام خدا تحت داوری خدا قرار دارند:

زیرا این زمان است که داوری از خانۀ خدا شروع شود؛…

رسالۀ اوّل پطرس رسول 4: 17

در واقع، خدا به تمام مسیحیان در هر جایی که هستند فرمان می‌دهد از کلیساها خارج شوند:

پس چون مکروهِ ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در مقام مقدّس برپا شده بینید – هر که خوانَد دریافت کند – آنگاه هر که در یهودیّه باشد به کوهستان بگریزد؛

انجیل متی 24: 15، 16

خدا امروزه کسی را در کلیساها نجات نمی‌دهد. در نتیجه، آخرین جایی که یک فرد مسیحی بخواهد در آنجا باشد کلیسا است. امّا در طی زمان ما، او تعداد زیادی از مردم را در خارج از کلیساها نجات می‌دهد:

و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس ایشان را نتواند شمرد، از هر امّت و قبیله و قوم … ایشان کسانی می‌باشند که از عذاب سخت بیرون می‌آیند و لباس خود را به خون برّه شستوشو کرده، سفید نموده‌اند.

مکاشفۀ 7: 9، 14

س. اگر من به یک کلیسای مسیحی نروم، در این صورت چطور می‌توانم نجات بیابم؟

ج. خدا عمل نجات را از طریق کتاب‌مقدّس انجام می‌دهد. بنابراین، ما باید تا جای ممکن کتاب‌مقدّس را بخوانیم. تلاش کنیم تا جای ممکن از چیزی که کتاب‌مقدّس می‌فرماید اطاعت کنیم. خدا افراد را از طریق شنیدن کلام خدا نجات می‌دهد:

روح است که زنده می‌کند و امّا از جسد فایده‌ای نیست. کلامی که من به شما می‌گویم، روح و حیات است.

انجیل یوحنّا 6: 63

لهذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا

رومیان 10: 17

شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم؛ تمامی روز تفکر من است.

مزمور 119: 97

از طریق خواندن کتاب‌مقدّس است که ما می‌توانیم بفهمیم آیا خدا واقعاً برای گناهان ما مُرده است یا نه. باشد که خدا از آیات کتاب‌مقدّسی که در این رساله یافت می‌شود استفاده کرده و برکت نجات خود را هرچه بیشتر به شما عطا کند.

 

*به منظور کسب اطّلاعات بیشتر در مورد عروج قوم برگزیدۀ خدا در ماه می سال 2011 میلادی، و نابودی نهایی این دنیا در ماه اکتبر سال 2011 میلادی، لطفاً، از طریق یکی از روش‌های زیر با ما تماس بگیرید:

برای شراکت زنده بر روی اینترنت به ما ملحق شوید – به این آدرس اینترنتی مراجعه کنید:

www.ebiblefellowship.com

از طریق بخش "Internet Broadcasts" وب سایت ما به صورت زنده به برنامه‌های ما گوش کنید و یا اینکه از دستورالعمل Free Paltalk پیروی کنید. برای تماس با شراکت الکترونیکی کتاب‌مقدّس
(Electronic Bible Fellowship) می‌توانید با این تلفن رایگان تماس بگیرید:

1-877-897-6222 (فقط ایالات متحدۀ آمریکا)

به منظور ارائۀ پیام‌ها، سوالات، یا نظرات خود را به این آدرس مراجعه کنید:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

و یا اینکه، با این آدرس پستی با ما مکاتبه کنید:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

DGDFY-2008.10.23-Fa