Printer-Friendly PDF Version
US Legal (8.5 x 14)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

 

ZIUA JUDECĂŢII!
21 MAI 2011

hourglass

Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei, cînd înţeapă pe un om.   Apocalipsa 9:5

SFÂRŞITUL LUMII
21 OCTOMBRIE 2011


Scopul acestei broşuri este de a vă informa asupra urgenţei pentru fiecare persoană de a fi în faţa lui Dumnezeu. Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu! Tot ceea ce Biblia afirmă este complet acreditat de Dumnezeu Însuşi. Acum, în acest moment, informaţia vine din Biblie, care dezvăluie planul lui Dumnezeu pentru Ziua Judecăţii şi sfârşitul lumii în sine. Biblia şi-a dezvăluit secretele cu privire la cronologia istoriei. Această informaţie nu a mai fost cunoscută deoarece Dumnezeu şi-a închis Cuvântul, blocând orice încercare de a şti despre sfârşitul lumii. Citim acest lucru în cartea lui Daniel:

Daniel 12:9 El a răspuns: „Du-te Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite pînă la vremea sfîrşitului.

Cu toate acestea, acum în zilele noastre, Dumnezeu şi-a deschis Cuvântul Său (Biblia) pentru a dezvălui o mare parte de adevăr în ceea ce priveşte sfârşitul timpului (şi alte multe învăţături). De asemenea, acelaşi capitol din Daniel spune:

Daniel 12:4 Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, pînă la vremea sfîrşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.”

Dumnezeu ne dezvăluie acum Cuvântul Său pentru că am ajuns la momentul sfârşitului. Din acest motiv, a devenit foarte evident din studiul serios al Bibliei că trăim ultimele zile ale istoriei pământului. De fapt, pentru că trăim sfârşitul timpului, Dumnezeu dezvăluie poporului său următoarea informaţie:

CALENDARUL ISTORIC AL BIBLIEI

Domnul a dezvăluit poporului său înţelegerea „Calendarului Biblic” găsit în paginile Bibliei. Originile cărţii Geneza, în special în capitolele 5 şi 11, se poate demonstra că este un calendar precis al istoriei umanităţii din această lume. Calendarul istoric al Bibliei este pe de-a întregul exact şi de încredere.

Deoarece acest calendar Biblic este dat de Dumnezeu în Cuvântul Său, poate fi crezut în totalitate. În această broşură succintă, vom împărtăşi câteva concluzii rezultate din calendarul Biblic şi din alte studii în Scripturi. Cu toate acestea, cantitatea de informaţie disponibilă este mult prea abundentă şi complexă pentru a intra în mai multe detalii în această succintă broşură, dar putem şi vă vom oferi date precise şi convingătoare. Aceste date sunt în întregime de încredere deoarece provin direct din Biblie. (Ebiblefellowship nu are nicio legătură cu Family Radio; cu toate acestea, vă recomandăm să obţineţi o copie gratuită a cărţii „Aproape am ajuns!” scriindu-ne la adresa următoare: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd., Oakland, CA 94621. Această carte este mult mai detaliată în ceea ce priveşte calendarul Zilei Judecăţii şi sfârşitului lumii. De asemenea, puteţi citi sau descărca „Aproape am ajuns!” online la: www.familyradio.com).

CALENDARUL EVENIMENTELOR IMPORTANTE DIN ISTORIE

11,013 î.Hr.—Crearea. Dumnezeu a creat lumea şi omul (Adam şi Eva).

4990 î.Hr.—Potopul din zilele lui Noe. Totul a pierit în potopul lumii. Numai Noe, soţia sa şi cei trei fii ai săi cu soţiile lor au supravieţuit în arcă (6023 ani de la creare).

7 î.Hr.—Anul în care s-a născut Isus Hristos (11.006 ani de la creare).

33 d.Hr.—Anul în care Isus Hristos a fost crucificat şi a început era bisericii (11,045 ani de la creare; 5023 ani calendaristici de la potop).

1988 d.Hr.—În acest an s-a sfârşit era bisericii şi a început perioada de 23 de ani de marea supărare (13.000 ani de la creare).

1994 d.Hr.—Pe 7 septembrie, prima perioadă a celor 2300 de zile de mare supărare a ajuns la sfârşit şi ploaia de pe urmă a început, începând planul lui Dumnezeu de a salva marea mulţime de oameni din afara bisericilor (13.006 ani de la creare).

2011 d.Hr.—Pe 21 mai, Ziua Judecăţii va începe şi înălţarea la cer (urcarea în ceruri a oamenilor aleşi de Dumnezeu) va avea loc la sfârşitul celor 23 de ani de mare supărare. Pe 21 octombrie, lumea va fi distrusă de foc (7000 de ani de la potop; 13.023 ani de la creare).

O ZI ESTE CA 1000 DE ANI

Copilul lui Dumnezeu a învăţat din Biblie că limba Genezei 7 are o dublă semnificaţie:

Geneza 7:4 Căci după şapte zile, voi face să plouă pe pămînt patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi voi şterge astfel de pe faţa pămîntului toate făpturile pe cari le-am făcut.

Pe plan istoric, cum Dumnezeu a rostit aceste cuvinte, au rămas şapte zile pentru Noe, familia sa şi animale pentru a intra în siguranţa arcei; dar spiritual (şi Biblia este o carte spirituală), Dumnezeu a vorbit tuturor oamenilor lumii declarând că omenirea păcătoasă va avea 7000 de ani să găsească refugiu în mântuirea asigurată de Isus Hristos. Cum putem şti asta? Ştim că acest lucru se bazează pe ceea ce am citit în 2 Petru, capitolul 3:

2 Petru 3:6-8 Şi ca lumea de atunci a perit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi pămîntul de acum sînt păzite şi păstrate, prin acelaş Cuvînt, pentru focul din ziua de judecata şi de peire a oamenilor nelegiuiţi.Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sînt ca o zi.

Contextul 2 Petru 3 este extrem de important! În primele câteva versete, Dunmnezeu ne face referire la distrugerea lumii de ptopul din zilele lui Noe. Apoi găsim un sfat interesant în privinţa căruia nu ar trebui să fim „ignoranţi” asupra unui lucru, care este, o zi este ca 1000 de ani, şi 1000 de ani sunt ca o zi. Imediat după această fărâmă de informaţie este o vie descriere a sfârşitului prezentei lumi prin foc.

Ce ar putea Dumnezeu să ne spună prin identificarea unei zile împreună cu 1000 de ani?

Din moment ce am descoperit recent calendarul Biblic al istoriei în paginile Bibliei, aflăm că potopul din zilele lui Noe a avut loc în anul 4990 î.Hr. Această dată este exactă (pentru mai multe informaţii cu privire la cronologia Biblică a istoriei, vă rugăm să accesaţi www.familyradio.com). Era anul 4990 î.Hr. când Dumnezeu i-a dezvăluit lui Noe că mai sunt 7 zile până ce apele potopului se vor revărsa pe pământ. Acum, dacă înlocuim 1000 de ani pentru fiecare dintre cele 7 zile, obţinem 7000 de ani. Şi când proiectăm 7000 de ani în viitor de la 4990 î.Hr., descoperim că ne apare anul 2011 d.Hr.

   4990 + 2011 = 7001

Notă: Când se numără după Vechiul Testament o dată din Noul Testament, întotdeauna se scade un an deoarece nu există anul zero, rezultând:

   4990 + 2011 – 1 = 7000 ani exact.

Anul 2011 d.Hr. va fi anul 7000 de la potopul din zilele lui Noe. Va fi sfârşitul timpului dat omenirii să găsească harul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că timpul găsirii refugiului în Hristos s-a scurtat extrem de mult. Suntem la un pas de anul 2011 d.Hr!

Nu este neobişnuit ca oamenilor lui Dumnezeu să li se dea o introspecţie a calendarului sfârşitului lumii. De fapt, Biblia ne spune că această situaţie este normală. În trecut, Dumnezeu Şi-a avertizat poporul de apropierea judecăţii:

Amos 3:7 Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-şi descopere taina Sa slujitorilor Săi prooroci.

Evrei 11:7 Prin credinţă Noe, cînd a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri cari încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfîntă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osîndit lumea, şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.

ZIUA JUDECĂŢII: 21 MAI, 2011

Ştim că anul 2011 este al 7000-lea an de la potop. De asemenea ştim că Dumnezeu va distruge lumea aceasta în acel an. Dar când se va produce acest lucru în 2011?

Răspunsul este uimitor. Să ne mai uităm o dată la relatarea potopului în cartea Genezei:

Geneza 7:11 În anul al şasesutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s'au rupt toate izvoarele Adîncului celui mare şi s'au deschis stăvilarele cerurilor.

Credincios Cuvântului Său, Dumnezeu a adus potopul şapte zile mai târziu în anul 600, în a 17-a zi a celei de-a doua luni a calendarului aliniat cu durata de viaţă a lui Noe. Era în a 17-a zi a celei de-a doua luni când Dumnezeu a închis uşa pe arcă, asigurând protecţia ocupanţilor şi de asemenea pecetluind soarta celorlalţi din afara arcei. Aceştia vor pieri cu siguranţă în acea catastrofă mondială.

Geneza 7:16,17 Cele cari au intrat, erau cîte o parte bărbătească şi cîte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis uşa după el. Potopul a fost patruzeci de zile pe pămînt. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s'a înălţat deasupra pămîntului.

Mai devreme s-a menţionat că era bisericii s-a sfârşit în anul 1988 d.Hr. Astfel se întâmplă deoarece era bisericii a început în ziua de Rusalii (Mai 22) în anul 33 d.Hr. Apoi 1955 ani mai târziu, era bisericii a ajuns la sfâşit pe 21 mai, ce a fost ziua dinaintea Rusaliilor în 1988.

Biblia predică faptul că sfârşitul erei bisericii va apărea în acelaşi timp cu începutul marelui necaz:

Matei 24:21 Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n'a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi.

Pe 21 mai 1988, Dumnezeu a încetat folosirea bisericilor şi congregaţiilor lumii. Duhul lui Dumnezeu a părăsit toate bisericile şi Satana, omul păcatului, a intrat în biserici pentru a domni din acel moment. Biblia ne învaţă că această perioadă îngrozitoare de judecată asupra bisericilor va dura 23 de ani. Cei 23 de ani întregi (exact 8400 de zile) ar fi de la 21 mai 1988 la 21 mai 2011. Această informaţie a fost descoperită în întregime în Biblie în afară de informaţia privitoare la cei 7000 de ani de la potop. De aceea, vom vedea că întreaga perioadă de 23 de ani, perioada necazului, se va sfârşi la 21 mai 2011. Aceată dată este exact ziua sfârşitului marelui necaz şi este de asemenea cel mai probabil loc al debarcării pentru cei 7000 de ani din ziua potopului lui Noe.

Ţineţi minte că Dumnezeu închide uşa arcei în a 17-a zi a lunei a doua din calendarul lui Noah. De asemenea vom afla că 21 mai 2011 este sfârşitul perioadei marelui necaz. Există o strânsă legătură între a doua lună şi a 17 –a zi a calendarului lui Noe şi 21 mai 2011 a calendarului nostru Gregorian. Această relaţie nu poate fi uşor observată până ce vom descoperi că există şi un alt calendar pe care să-l avem în vedere, care este calendarul Hebrew (sau Biblic). 21 mai 2011 se întâmplă să fie cea de-a 17-a zi a celei de-a doua luni a calendarului evreiesc. Prin aceasta, Dumnezeu ne confirmă că înţelegem corect cronologia de 7000 de ani de la potop. 21 mai 2011 este echivalentul datei când Dumnezeu a închis uşa arcei lui Noe. Prin aceasta şi alte informaţii Biblice aflăm că 21 mai 2011 va fi ziua în care Dumnezeu ia în Rai aleşii Săi. 21 mai 2011 va fi Ziua Judecăţii! Aceasta este ziua în care Dumnezeu va închide uşa salvării lumii.

Cu alte cuvinte, perioada marelui necaz se va încheia într-o zi ce se identifică cu a 17-a zi a celei de-a doua luni a calendarului lui Noe, Dumnezeu ne confirmă fără îndoială că aceasta este ziua în care intenţionează să închidă pentru totdeauna intrarea în Rai:

Ioan 10:9 Eu sînt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mîntuit; va intra şi va ieşi, şi va găsi păşune.

Biblia este foarte clară că Hristos este singura poartă din Rai. El este singura noastră poartă în glorioasa împărăţie a cerurilor:

Faptele Apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.

Odată uşa (Isus) este închisă în Ziua Judecăţii, nu mai există altă salvare pe pământ:

Apocalipsa 3:7 …Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice Cel Sfînt, Cel Adevărat, Celce ţine cheia lui David, Celce deschide, şi nimeni nu va închide, Celce închide, şi nimeni nu va deschide:

Biblia spune că pe 21 mai 2011 numai adevăraţii credincioşi aleşi de Dumnezeu pentru a primi salvarea vor fi înălţaţi la cer (luaţi sus) din această lume ca să-l întâlnească pe Dumnezeu în văzduh şi să fie pentru vecie cu Dumnezeu:

1 Tesaloniceni 4:16,17 Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Restul omenirii (miliarde de oameni) vor fi lăsaţi în urmă pentru a cunoaşte judecata înspăimântătoare a lui Dumnezeu, o perioadă groaznică de 5 luni de agonie pe pământ:

Revelation 9:3-5 Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pămînt. Şi li s'a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpiile pămîntului. Li s'a zis să nu vatame iarba pămîntului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, cari n'aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Li s'a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască cinci luni; şi chinul lor era cum e chinul scorpiei, cînd înţeapă pe un om.

SFÂRŞITUL LUMII: 21 OCTOMBRIE 2011

Prin harul lui Dumnezeu şi extraordinara milă, El ne avertiează ceea ce va face. În Ziua Judecăţii, 21 mai 2011, va începe această perioadă de 5 luni de chinuri îngrozitoare pentru toţi locuitorii pământului. Va fi 21 mai când Dumnezeu va ridica din morminte pe toţi cei ce au murit vreodată. Cutremurele vor distruge lumea întreagă şi pământul nu va mai acoperi uciderile (Isaia 26:21). Oamenii care au murit ca indivizi salvaţi vor experimenta învierea trupurilor lor şi imediat vor părăsi această lume pentru a fi cu Domnul pentru totdeauna. Cei ce au murit nesalvaţi se vor ridica de asemenea, dar numai pentru a răvăşi trupurile lor neînsufleţite pe faţa pământului. Moartea va fi pretutindeni.

De asemenea, Domnul accentuează aceste 5 luni îngrozitoare de distrugere în versetul final al Genezei capitolul 7:

Geneza 7:24 Apele au fost mari pe pămînt o sută cincizeci de zile.

Cinci luni după 21 mai 2011 va fi 21 octombrie 2011. Se întâmplă ca şi 21 octombrie 2011 să fie de asemenea ultima zi a Biblicei Sărbători a roadelor (ţinută în acelaşi timp cu Sărbătoarea secerişului). Roadele este ţinut în a şaptea lună a calendarului evreiesc. Felul în care vorbeşte Dumnezeu de această sărbătoare în Biblie este foarte important:

Exodul 23:16 …şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strînge depe cîmp rodul muncii tale.

Exodul 34:22 Să ţii sărbătoarea săptămînilor, a celor dintâi roade din secerişul grîului, şi sărbătoarea strîngerii roadelor de la sfîşitul anului.

Sărbătoarea roadelor/ secerişului a fost declarată a fi „sfârşitul anului” chiar dacă se afla în luna a şaptea a calendarului evreiesc, ceea ce nu este sfârşitul anului. Motivul pentru această împlinire spirituală a acestei sărbători este sfârşitul lumii. Data de 21 octombrie 2011 va fi ultima zi a Sărbătorii roadelor şi de asemenea ultima zi a existenţei pământului. Biblia descrie ce se va întâmpla pe 21 octombrie 2011 în următorul pasaj:

2 Petru 3:10 Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe el, va arde.

Împreună cu întreaga lume şi univers, toţi cei care au păcătuit împotriva lui Dumnzeu şi au fost lăsaţi în urmă vor fi înghiţiţi de foc şi vor fi distruşi pentru eternitate:

2 Tesaloniceni 1:8,9 într'o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, dela faţa Domnului şi dela slava puterii Lui,

Pe 21 octombrie 2011Dumnezeu îşi va distruge complet această creaţie şi cu aceasta, toţi oamenii ce nu au primit mântuirea lui Isus Hristos. Îngrozitoarea plată pentru răzvrătirea lor păcătoasă împotriva lui Dumnezeu va fi desăvârşită prin pierderea vieţii veşnice. Pe 21 octombrie 2011 toţi aceşti bieţi oameni vor înceta să existe din acest moment. Ce trist că oamenii nobili, făcuţi după chipul lui Dumnezeu, vor muri ca o fiară şi vor pieri pentru totdeauna:

Psalmii 49:12 Dar omul pus în cinste nu dăinuieşte, ci este ca dobitoacele cari se taie.

Este mult mai mult de împărtăşit. Dar vă rog, dragi suflete, luaţi la cunoştinţă că timpul pentru salvare se apropie de sfârşit rapid! Dumnezeu a dat lumii 7000 de ani de la potop, şi acum au rămas câteva zile până la 21 mai 2011. Înainte să ne dăm seama, timpul se va sfârşi. Câteva boabe de nisip rămase în clepsidra noastră se vor duce pentru totdeauna. Deşi a rămas puţin timp, există minunata speranţă pentru oricine astăzi:

2 Corinteni 6:2 Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mîntuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mîntuirii.”

Lui Dumnezeu nu îi trebuie mult timp să salveze pe cineva. În ultimele ore ale unei groaznice vieţi păcătoase, hoţul de pe cruce a fost salvat de Hristos:

Luca 23:42,43 Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Rugăciunea noastră este că vei primi acest imn religios cu sufletul curat cum este oferit. După cum aţi citit în această broşură, vă rugăm să luaţi în considerare cu atenţie versetele citate din Biblie, pentru că ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu, şi, ca atare, au puterea absolută şi autoritatea. Singura noastră speranţă pentru mântuire este citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Este acum când uşa Raiului (Hristos) este deschisă. Acum Dumnezeu salvează o mulţime de oameni din întreaga lume din afara bisericilor şi congregaţiilor:

Apocalipsa 7:9,13,14 După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s'o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mîni; …şi unul din bătrîni a luat cuvîntul, şi mi-a zis: „Aceştia, cari sînt îmbrăcaţi în haine albe, cine sînt oare? Şi de unde au venit?” „Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului.

Dumnezeu salvează prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu şi în nici un alt mod:

Romani 10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Citeşte Biblia alături de familia ta (în special copiii tăi), şi împreună cu lectura, roagă-te pentru milă. Roagă-te îndurătorului şi milostivului Dumnezeu al Bibliei că poate te va elibera de distrugerea ce se apropie. Am învăţat un pic despre imensa compasiune a lui Dumnezeu în artea lui Jonah. De asemenea, Dumnezeu a avertizat oamenii din Ninive despre distrugerea oraşului lor:

Iona 3:4-9 Iona a început să pătrundă în oraş, cale de o zi, strigînd şi zicînd: „Încă patruzeci de zile, şi Ninive va fi nimicită!” Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, şi s'au îmbrăcat cu saci, dela cei mai mari pînă la cei mai mici. Lucrul a ajuns la urechea împăratului din Ninive; el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie, şi-a scos mantia de pe el, s'a acoperit cu un sac, şi a şezut în cenuşă. Şi a trimes să se dea de ştire în Ninive, din porunca împăratului şi mai marilor lui, următoarele: „Oamenii şi vitele, boii şi oile, să nu guste nimic, să nu pască, şi nici să nu bea apă deloc! Ci oamenii şi vitele să se acopere cu saci, strige cu putere către Dumnezeu, şi să se întoarcă dela calea lor cea rea şi dela faptele de asuprire, de cari le sînt pline mînile! Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi, şi dacă nu-şi va opri mînia Lui aprinsă, ca să nu pierim!”

Dumnezeu nu a distrus poporul din Ninive. Deşi nu există posibilitatea ca Dumnezeu să nu-şi urmeze intenţia sa de a distruge lumea în 2011, ştim din atitudinea sa cu oamenii din Ninive, că Dumnezeu este milostiv şi milostiv. Aceasta ar trebui să ne încurajeze pe fiecare dintre noi să mergem la Dumnezeu şi să-i implorăm milostivenia sa.

Psalmii 86:15,16 Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credicioşie. Îndreaptă-ţi privirile spre mine, şi ai milă de mine…

 

Pentu mai multe informaţii vizitaţi:

www.ebiblefellowship.com

Ascultă live via „Internet Broadcasts” pe site-ul nostru sau urmează instrucţiunile Free Paltalk. Poţi suna EBF gratis la: 1-877-897-6222 (numai SUA).

Poţi lăsa un mesaj, o întrebare sau un comentariu la:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Sau scrie-ne la:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

May21_2009.08.10-Romanian