Printer-Friendly PDF Version
US Legal (8.5 x 14)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

TANRI SİZİN İÇİN Mİ ÖLDÜ?


S. Bu çok ilginç bir soru. Tanrı’nın neden benim için ölmesi gerekiyor?

C. Bunun nedeni, Kutsal Kitabın bize insanoğlunun günahlarından dolayı, bütün insanların ölüme mahkûm olduklarını söylemesidir – yani ebedi mahvoluşu getiren ikinci ölüme:

Ona, ‹‹Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin›› diye buyurdu, ‹‹Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.››

Yaratılış 2:16,17

Çünkü günahın ücreti ölüm,…

Romalılar 6:23

Rabbimiz İsa, Tanrıyı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar…

2. Selanikliler 1:8,9

Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür.

Vahiy 20:14

Ve bütün insanlar günahları için ölecektir, ancak Tanrı kurtuluşu da planlamıştır; buna göre insan soyunun günahlarını kendi üstüne alarak ve onların yerine ölerek bir kısmını (hepsini değil) kurtarmaya kararlıdır. O, bu nedenle, onların yerine geçmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, Kutsal Kitabın Müjdesi, Tanrı’nın isyankâr asilerin günahlarını aldığını ve her birinin ebediyen ölmeleri anlamına gelen cezalarını ödediğini (dünyanın kurulmasından çok önce) bildirmektedir:

…Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı.

Yeşeya 53:8

Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzunun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak.

Vahiy 13:8

Tanrı (İsa Mesih’in Şahsı’nda) Tanrı tarafından kurtuluşa seçilmiş kişilerin adına çok feci bir utanç yaşadı ve günahlarının cezasını ödedi. Mesih’in yerine geçmesiyle, bu seçkin kişilerin ebediyen mahvedilmelerine gerek kalmamıştır. Mesih’in kefaret olan ölümü, Tanrı’nın Yasası’nın gereklerini tamamen karşılamıştır:

Canını feda ettiği için Gördükleriyle hoşnut olacak. RABbin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.

Yeşeya 53:11

Günah borcu tamamen ödendiği zaman, Tanrı’nın insanlarının günahları için Tanrı’nın Yasası’na cevap vermek zorunda kalmalarına gerek kalmayacaktır. Onlar yasanın cezasından muaftırlar:

Mesih İsayı ölümden dirilten Tanrının Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesihi ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.

Romalılar 8:1

S. Bence, Tanrı’nın bazılarımız için “öldüğünü” düşünmek çok ilginç bir fikir; ama bundan daha önce, ben O’nun var olup olmadığını bile bilmiyorum. Bir insan Tanrı’nın varlığını nasıl gerçekten bilebilir?

C. Bazı insanlar Tanrı’nın olmadığını iddia ederler veya O’nun varlığından emin olmadıklarını söylerler. Ancak, Tanrı’nın varlığı kesinlikle insanın fikrine dayanmaz. Kutsal Kitap Tanrı’nın tamamen gerçek olduğunu tartışılmaz bir olgu olarak bildirmiştir:

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

Yaratılış 1:1

Etrafımızdaki dünya daimi olarak bir Yaratıcı olduğunu kanıtlamıştır (ve halen kanıtlamaktadır). O her şeyi yapmıştır ve her şey ondan gelir. Doğa her şeyin arkasında bir Usta tasarımcı olduğunu yüksek sesle her birimize bildirmektedir:

Gökler Tanrının görkemini açıklamakta, Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta. Gün güne söz söyler, gece geceye bilgi verir. Ne söz geçer orada, ne de konuşma, sesleri duyulmaz.

Mezmurlar 19:1-3

Gördüğünüz gibi, her insanoğlu, en derininde, Tanrı’nın olduğunu bilir ve ayrıca bu Tanrı’yla başlarının belada olduğunu bilirler:

Çünkü Tanrı'ya dair bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne serdi. Dünyanın yaratılışından beri, Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, yani sonsuz gücü ve Tanrılığı, O'nun yaptıklarıyla anlaşılarak açıkça görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur.

Romalılar 1:19,20

S. Güzel çiçekleri ve harika yaratıkları gördüğümde ben de zaman zaman bütün bunları yapan bir tanrının olması gerektiğini düşündüğümden, sözlerinize katılmak zorundayım; ama “Hangi Tanrı?” sorusu kafamı sık sık kurcalıyor. Birçok din kendi tanrılarının gerçek olduğunu iddia ediyor. Hangisi doğru tanrı?

C. Mükemmel bir soru sordunuz. Dünya dinlerle ve onları farklı tanrılarıyla dopdolu, ama bir çoğununun tanrı’nın doğası hakkındaki fikirleri çelişmektedir. Ama Kutsal Kitap bize Bir ve tek gerçek Tanrı’yı kesin olarak bilebileceğimizi öğretmektedir:

RAB benim, başkası yok, Benden başka Tanrı yok. Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım. Öyle ki, doğudan batıya dek Benden başkası olmadığını herkes bilsin. RAB benim, başkası yok.

Yeşeya 45:5,6

Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar, Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın! Tahtadan oyma putlar taşıyan, Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir… Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim. Yok benden başkası. Ey dünyanın dört bucağındakiler, Bana dönün, kurtulursunuz. Çünkü Tanrı benim, başkası yok.

Yeşeya 45:20-22

Kutsal Kitap İsa Mesih’in tek olası Kurtarıcı olduğunu açıklamaktadır:

…Nasıralı İsa Mesihin adı sayesinde… Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

Elçilerin İşleri 4:10,12

S. İsa’nın Tanrı olduğunu mu söylüyorsunuz?

C. Evet! Kutsal Kitap açık bir şekilde bize İsa’nın Kutsal Kitap’taki Tanrı olduğunu ve vücuda büründüğünü bildirmektedir:

Başlangıçta Söz vardı… Söz Tanrıyla birlikteydi ve Söz Tanrıydı. Söz, insan olup aramızda yaşadı…

Yuhanna 1:1,14

S. Ama İsa “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırılmamış mıydı? Ve eğer o bir oğulsa, öyleyse bir de baba olmalı. Kaç tane tanrı var?

C. Evet, İsa’nın “Tanrı’nın Oğlu” olarak adlandırıldığı doğrudur. Ancak, Kutsal Kitap İsa’nın ebedi Tanrı olduğunu şüphe götürmez bir şekilde bildirmektedir. Kutsal Kitap ayrıca baba’nın ebedi Tanrı olduğunu öğretmektedir. Gerçek şu ki, Tanrı’nın Şahsı biz insanların fikir yürütmesi için (sınırlı bir akla sahip olduğumuzdan) çok karışık bir konudur:

Ama Oğul için şöyle diyor: Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır…

İbraniler 1:8

Tanrı Kendisini üç Şahıs olarak göstermektedir, yine de Tek Tanrı’nın Kendisi olduğunda ısrar etmektedir:

Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür: Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir.

1. Yuhanna 5:7

‹‹Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RABdir.

Yasa’nın Tekrarı 6:4

S. Söylediğiniz birçok şey için Kutsal Kitaba göndermeler ve alıntılar yapıyorsunuz, ama ben Kutsal Kitap’ın sadece insanlar tarafından yazılmış çok eski bir kitap olduğunu duydum?

C. Kutsal Kitabın çok eski bir kitap olduğu doğrudur, ama kesinlikle insanların sözü değildir. Tanrı Kendi ağzından söylediklerini yazmaları için peygamberleri yönlendirmiştir. Bu şekilde, Tanrı bu kişileri insanlıkla Kendi iletişimini kurmak üzere yazıcı olarak kullanmıştır:

Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.

2. Petrus 1:20,21

Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

2. Timoteyus 3:16

Böylece, Kutsal Kitabın tümü Tanrı’nın Sözü’dür. Tanrı’nın her Sözü saf ve kutsaldır ve tamamen güvenilirdir. Kutsal Kitap bildirdiği her şeyde mutlak ve son otoritedir.

S. Gerçeği söylemem gerekirse, gerçekten pek anlayamıyorum – ne de olsa o kadar da kötü bir insan değilim – Tanrı’nın benim için ölmesine neden gerek var?

C. Feci gerçek şudur ki, bütün insanlar günah işlemiş ve Tanrı’nın Yasası’nı ihlal etmişlerdir. Gördüğünüz gibi, Tanrı’nın Yasa Kitabı olan Kutsal Kitaba göre, bütün insanlar çaresiz bir şekilde kötü ve fenadır:

Hepsi saptı, tümü yararsız oldu. İyilik eden yok, tek kişi bile!

Romalılar 3:12

Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir?

Yeremya 17:9

Tanrı mükemmeldir, adildir ve kutsaldır – Kendi buyruklarına mutlak bir itaati emreder. Bunlardan birine bile itaatsizlik O’nun feci öfkesini üzerimize çekmeye yeter:

Çünkü Yasanın her dediğini yerine getirse de tek konuda ondan sapan kişi bütün Yasaya karşı suçlu olur.

Yakup 2:10

Eğer kendimize karşı dürüst davranırsak, bizim (bütün diğer insanlarla beraber) günah işlediğimizi Kabul etmemiz gerekir:

Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz.

1. Yuhanna 1:8

Çünkü herkes günah işledi ve Tanrının yüceliğinden yoksun kaldı.

Romalılar 3:23

…Ölecek olan, günah işleyen candır.

Hezekiel 8:4

Daha önceden de gördüğümüz gibi, Kutsal Kitabın ilkesine göre günahın cezası ölümdür ve Tanrı’nın bahsettiği ölüm ateş gölünde ebediyen mahvedilmek anlamına gelen ikinci ölümdür.

S. Tanrı’nın insanları ateş gölünde yok edeceğine gerçekten inanıyor musunuz?

C. Evet. Günah, Tanrı’ya karşı işlenmiş bir suçtur. Günah, sonsuz bir şekilde kutsal olan Tanrı için o kadar çirkin bir şeydir ki Kendi Yasa’larına uymayanları ebediyen mahvetmek zorundadır:

Adı yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı.

Vahiy 20:15

Her Şeye Egemen RAB diyor ki: "İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Bütün kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar saman olacak, o gün hepsi yanacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak.

Malaki 4:1

S. Cehennem cezasına çarptırılan bir kimsenin ebediyen yok edileceğini mi söylüyorsunuz?

C. Çok feci olsa da, bu soruya evet cevabını vermek zorundayız! Kutsal Kitap, Tanrı’nın kıyamet sürecinin bu dünyayı ve onunla birlikte insanoğlunu yok etmeyi içerdiğini öğretmektedir. İnsanoğlu Yüce Tanrı’nın öfkesiyle tamamen ortadan kaldırılacaktır. İnsanoğlu, Yüce Tanrı’nın öfkesiyle tamamen dünyadan silinecektir:

Ama kötüler yıkıma uğrayacak; RABbin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, Duman gibi dağılıp yok olacak.

Mezmurlar 37:20

Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek.

2. Petrus 3:10

S. Tanrı’dan bahsediş biçiminiz rahatsız edici. Ben, Hıristiyanların herkesi seven sevecen ve şefkatli bir Tanrı’ya inandıklarını sanıyordum. Tanrı tarif ettiğiniz gibi korkutucu mu?

C. Tanrı sevecen ve merhametlidir; ama aynı zamanda kutsal ve adildir ve kendi suretinde yarattığı insanları Kendi Yasası’na karşı işldeikleri ihlallerden sorumlu tutar. Hakikaten Kutsal Kitaba inananlar başkalarını uyarmayı arzularlar, çünkü Tanrı’dan gerçekten de korkulması gerekir:

Rabden korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz…

2. Korintliler 5:11

RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrıdır. Öç alır ve gazapla doludur. Hasımlarından öç alır, düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

Nahum 1:2

Çünkü Tanrımız yakıp yok eden bir ateştir.

İbraniler 12:29

Benden korkman gerekmez mi?›› diyor RAB, ‹‹Huzurumda titremen gerekmez mi?…

Yeremya 5:22

Güleç, uysal, bütün insanlarla mutlu bir İsa fikri, bugün birçok kilisede ortaya atılmaktadır. Ama bu fikir tamamen yanlıştır. İsa Mesih insanlığın günahlarına karşı kızgındır ve tanrısal olmayanı yargılayacak olan ve sonsuza kadar sürecek bir yıkımı getirecek son kararı verecek olan O’dur:

…Öyle bir Tanrı ki, her gün öfke saçar.

Mezmurlar 7:11

Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrıdan korkun.

Matta 10:28

S. Duyduklarımdan, Cehennem cezasından kaçınmak istediğimden eminim. Sonsuza kadar yok olmamak için ne yapmalıyım?

C. İnsanlığın durumunun pek iyi olmadığını bilmelisiniz. Günahlarımızdan dolayı, İncil’in tövbe edin ve inanın çağrısına tam olarak yanıt verememekteyiz. Manevi anlamda, biz ölüyüz ve bu yüzden de bizi kurtuluşa götürecek herhangi bir işi yapmaktan aciziz:

Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz.…

Efesliler 2:1

…Çünkü hiç kimse Yasanın gereklerini yaparak aklanmaz.

Galatyalılar 2:16

Aslında, Kutsal Kitap insanların sadece yaptıklarıyla kurtuluşa ulaşmalarının tamamen imkânsız olduğunu belirtir. Yalnızca Tanrı bir günahkârı kurtarabilir:

Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar, «Öyleyse kim kurtulabilir?» diye sordular. İsa onlara bakarak, «İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkün» dedi.

Matta 19:25,26

S. Ne yaparsam yapayım, yine de yok olacağımı mı söylüyorsunuz. Hiç umut yok mu?

C. Evet, umut var. Umut Tanrı’da yatar. Sizi kurtarmak için her şeyi yapacak olan O’dur:

Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Yuhanna 3:16

Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrıdan doğdular.

Yuhanna 1:12,13

S. Tanrı’nın insanları nasıl kurtardığını tam olarak anladığımı söyleyemem. Merhamet gösterdikleri kişiler kimler? Ve bu merhameti elde etmek için ben ne yapmalıyım?

C. Tanrı, seçime göre bir kurtarma planı hazırlamıştır. Bir kişiyi buradan, diğerini oradan seçmiştir ve bunu tamamen kendi iyi zevkine göre yapmıştır. İnsanın yaptıkları onun kurtulmasına yetmez, onu kurtaracak olan Rab İsa Mesih’in tamamlanmış işidir:

O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesihte seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.

Efesliler 1:4,5

Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim… sizi ben atadım.

Yuhanna 15:16

(Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken) …Tanrının seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi, ‹‹Yakupu sevdim, Esavdan ise nefret ettim.››

Romalılar 9:11,13

S. Tanrı’nın kurtulmam için beni seçtiğini nereden bileceğim?

C. Tanrı’nın seçilmiş (seçkin) insanlarından biri olabilir veya olmayabilirsiniz – kurtarmaya niyet ettiklerini sadece O bilir; dolayısıyla “seçilme” sorusunu tamamen Tanrı’nın mutlak iradesine bırakmamız gerekir. Ancak, yine de dua ederek O’na gidebiliriz. Tanrı, kendisine alçakgönüllü olanların (yani günahlarımızı ve O’nun öfkesi altında olduğumuzu kabul ederek) yaklaşmasına izin vermektedir, bu sayede affedilmek için bir ricada bulunmuş oluruz:

Vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu, ancak göğsünü döverek, ‹Tanrım, ben günahkâra merhamet et› diyordu.

Luka 18:13

Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.

İbraniler 4:16

Günahkârlar, Tanrı’nın Şahsı tarafından teşvik edilmelidirler. O merhamet Tanrı’sıdır. Merhamet için ağlamak, Tanrı’nın bize bahşettiği bir ayrıcalıktır. Tıpkı ölüme mahkûm edilmiş bir asi gibi, günahlarımızı affetmesi için (sadece Mesih’in hatırına) haşmetli Cennet Kralı’na yalvarabiliriz:

…öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.

Mika 7:18

Nasıralı İsanın orada olduğunu duyunca, ‹‹Ey Davut Oğlu İsa, halime acı!›› diye bağırmaya başladı. Birçok kimse onu azarlayarak susturmak istediyse de o, ‹‹Ey Davut Oğlu, halime acı!›› diyerek daha çok bağırdı.

Markos 10:47,48

İsa, kör dilencinin affedilmek için yakardığını duydu ve ona görme kabiliyetini Verdi. Bu, bize Mesih’in günahkârlara karşı ne kadar merhametli ve şefkatli olduğunu göstermektedir.

S. Öyleyse merhamet için yakarmam beni mahvolmaktan kurtaracak mı?

C. Dikkatli olmalıyız. Kurtuluşu elde etmek için hiçbir formül yoktur. Kurtuluş tamamen ‘onun elindedir:

Çünkü Musaya şöyle diyor: ‹‹Merhamet ettiğime merhamet edeceğim, Acıdığıma acıyacağım.››

Romalılar 9:15

S. Sanırım, ben Tanrı’ya gidip O’nun merhametini dileyeceğim. Tanrı’nın bana cevap vermesi sizce ne kadar sürer?

C. Dostum, biz Tanrı’ya herhangi bir sure veremeyiz. Tanrı bir insanı (eğer O’nun iyi zevkine uyarsa) Kendi zamanında ve Kendi tavrıyla kurtaracaktır:

RABbi gözlüyorum, Canım RABbi gözlüyor, Umut bağlıyorum Onun sözüne.

Mezmurlar 130:5

RABbin kurtarışını sessizce beklemek iyidir.

Ağıtlar 3:26

Nasıl kulların gözleri efendilerinin, Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa, Bizim gözlerimiz de RAB Tanrımıza öyle bakar, O bize acıyıncaya dek.

Mezmurlar 123:2

Kurtuluşu gerçekleştirmesi için Tanrı’yı beklememiz gerekir. Ancak, Rab’bın sizi kurtarmasını beklerken, kurtuluşun çok ciddi bir bahis olduğunu da bilmelisiniz. Bunun sebebi hiçbirimizin ölüm günümüzü bilmiyor oluşumuzdur. Günlerimiz çok sayılı olabilir. Ayrıca, çok sayıda gerçek inanan, Rab İsa Mesih’in dönüşüne ve dünyanın yok edilişine çok az zamanımız kaldığını Kutsal Kitap’tan öğrenmektedir.

S. Dünyanın çok yakında sona ereceğini mi düşünüyorsunuz?

C. Evet! Rab’bin dönüşünü 21 Mayıs 2011’de göreceğiz ve dünyanın sonu 21 Ekim 2011’de gerçekleşecek:*

Rabbin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrının borazanıyla gökten inecek. Önce Mesihe ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rable birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.

1. Selanikliler 4:16-18

Denizle karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek, sağ elini göğe kaldırdı… sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için ant içip dedi ki, ‹‹Artık gecikme olmayacak.

Vahiy 10:5,6

S. Gerçekten de bu kadar az zaman kalmış olabilir mi?

C. İnsanoğlunun bu dünyada çok fazla zamanı kalmadığı konusunda haklısınız. Ama bir günahkârı kurtarmanın Tanrı için çok zaman almamasından cesaret alın, bunu özellikle İsa’nın gözlerimizin önünde çarmıhtaki bir hırsızı kurtarmasından anlıyoruz:

Sonra, ‹‹Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an›› dedi. İsa ona, ‹‹Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın›› dedi.

Luka 23:42,43

S. Tanrı’nın beni kurtarmasını beklerken bir Hıristiyan kilisesi bulup, orada ayinlere katılmam gerekir mi?

C. Kesinlikle hayır! Kiliseler çağı sona erdiğinden Tanrı’nın kiliselerle işi bitmiştir. Tanrı’nın yargısının bütün mezheplere üzerinde olduğu büyük sıkıntı döneminde yaşamaktayız – Katolik veya Protestan- dünyadaki bütün kiliseler Tanrı’nın yargısı altındadır, çünkü hepsi tanrı’nın Sözü’ne itaat etmeyi başaramamışlardır:

Çünkü yargının, Tanrının ev halkından başlayacağı an gelmiştir…

1. Petrus 4:17

Aslında Tanrı bütün Hıristiyanlara her yerde kiliselerinden çıkmalarını emretmektedir:

‹‹Peygamber Danielin sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- Yahudiyede bulunanlar dağlara kaçsın.

Matta 24:15,16

Günümüzde Tanrı kiliselerdeki hiç kimseyi kurtarmamaktadır. Öyleyse artık bir Hıristiyan’ın en son gideceği yer kilise olmalıdır. Ama Tanrı halen kilise dışındaki çok sayıda insanı kurtarmaktadır:

Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık… Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzunun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir.

Vahiy 7:9,14

S. Eğer bir Hıristiyan kilisesine gitmezsem, nasıl kurtulabilirim?

C. Tanrı, Kurtuluşunu Kutsal Kitap aracılığıyla yapmaktadır. Bu nedenle, elimizden geldiği kadar Kutsal Kitabı okumak istiyoruz. Onun söylediklerine mümkün olduğu kadar itaat etmeye çalışıyoruz. Tanrı, Tanrı Sözü’nü duyan insanları kurtarır:

Yaşam veren Ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.

Yuhanna 6:63

Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur.

Romalılar 10:17

Ne kadar severim yasanı! Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

Mezmurlar 119:97

Kutsal Kitabı okuyarak, Tanrı’nın gerçekten de bizim günahlarımız için ölüp ölmediğini öğrenebiliriz. Tanrı’dan bu risalede bulunan Kutsal Yazıların, size O’nun Kurtuluşunu bahşetmesini dileriz.

 

* Mayıs 2011’de Tanrı’nın seçilmiş insanlarının göğe yükselişi ve Ekim 2011’de dünyanın nihai yıkımı üzerine daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki ulaşım bilgilerini kullanınız:

İnternet üzerinden canlı kardeşlik için bize katılın – şu siteyi ziyaret edin:

www.ebiblefellowship.com

Website’mizin “İnternet Yayınları” alanından canlı olarak dinleyebilirsiniz veya Bedava Paltalk bilgilerini takip ediniz.

Vergi vermeden şu numarayı da (sadece ABD içinde) arayabilirsiniz: 1-877-897-6222.

Bu adresten bize mesaj bırakabilir, soru sorabilir veya yorumda bulunabilirsiniz:

www.ebiblefellowship.com/contactus

Veya adresimize yazınız:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

DGDFY-2008.10.23-TR