Printer-Friendly PDF Versions
A4 (210 x 297mm) | US Letter (8-1/2 x 11)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

Kutsal Kitabı Anlamak


Birçok kişi Kutsal Kitabın okunması zor bir kitap olduğunu düşünmektedir. Bu kişiler okumaya iyi niyetlerle başlasalar da, çok geçmeden Kutsal Kitabı ellerinden bırakırlar çünkü okudukları şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamamaktadırlar. Bu çok talihsiz bir durumdur çünkü (1) Kutsal Kitap, bu evreni ve içindeki her şeyi yaratan ebedi Tanrı’nın kendi sözleridir; bu sözler nasıl yaşamamız gerektiği konusunda Kendi isteğini gösterir, ve (2) Tanrı’nın Sözü, O’nun kurtarmaya karar verdiği kişilerin yaşamlarına uyguladığı kurtarıcı güçtür – hiç kimse Tanrı’nın Sözü’nden ayrı kalarak kurtulamaz.

Tanrı, merhametli bir şekilde, ne Söylediğini anlayabilmemiz için Kutsal Yazıları nasıl yorumlamamız gerektiğini göstermektedir. Şimdi, Kutsal Kitabı nasıl anlamamız gerektiğini Tanrı’nın bize söyledikleri üzerinden inceleyeceğiz.

Yalnızca Kutsal Kitap ve onun bütünlüğü, Tanrı’nın Kendini gösterdiği Sözüdür:

2. Timoteyus 3:16 Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinlemesidir [tam olarak “Tanrı’nın nefesiyle” olmuştur] ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.

2. Petrus 1:21 Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal Ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.

1. Selanikliler 2:13 Tanrıya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var: Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi, Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür.

Vahiy 22:18 Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Her kim bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır:

Kutsal Kitap başka hiçbir kitap gibi olmadığından (insanlar tarafından değil, ebedi Tanrı tarafından yazılmıştır), Kutsal Kitabı anlamak ve çalışmak için sadece Tanrı’nın yol göstermesine danışmalıyız. Kutsal Kitab bizim tek uzmanımız olmalıdır. Kutsal Yazıları yorumlamak için gerekli kuralları geliştirirken, kendi günahla bezeli zihinlerimizdeki kibirli düşünceleri kullanamayız.

Kutsal Yazıların her bir kelimesi, orijinal el yazılarının her bir karakteri, mükemmel ve gerçektir:

Özdeyişler 30:5 Tanrının her sözü güvenilirdir, O kendisine sığınan herkese kalkandır.

Mezmurlar 12:6 RABbin sözleri pak sözlerdir; toprak ocakta eritilmiş, yedi kez arıtılmış gümüşe benzer.

Mezmurlar 119:160 Sözlerinin temeli gerçektir, doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir.

Vahiy 21:5 …Sonra, ‹‹Yaz!›› diye ekledi, ‹‹Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.››

Matta 5:18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

Romalılar 3:4 Kesinlikle hayır! Herkes yalancı olsa bile, Tanrının doğruyu söylediği bilinmelidir…

Bu kelimeler mükemmel ve gerçek olduklarından, Kutsal Kitapta ne bir hata ne de bir çelişki olabilir. Bu nedenle, eğer birbiriyle çelişir gibi görünen kısımlarla karşılaşırsak, bu kısımlardan birini doğru bir şekilde anlamadığımızdan emin olabiliriz. Tanrı, Kutsal yazıları daha dikkatli okumaya zorlayarak onun önemli bir öğretisine dikkatimizi çekmek üzere bu gibi açık çelişkileri sık sık kullanır.

Kutsal Kitap kurtuluş için Tanrı gücüdür:

Romalılar 1:16 Çünkü Müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin -önce Yahudilerin, sonra Yahudi olmayanların- kurtuluşu için Tanrı gücüdür.

Romalılar 10:17 Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur.

Kâinatta daha önemli başka bir kitap yoktur. Tanrı, Kendi Sözü’nün gücünden ayrı olan hiç kimseyi kurtarmayacaktır. Bu, bütün insanlık için en büyük öneme sahip bir konudur.

Kutsal Kitabı, ancak, Tanrı’nın Ruhu bizim (ruhsal) gözümüzü, aklımızı ve kalbimizi Tanrı’nın sonsuz Sözleri’ni anlamamız için açarsa anlayabiliriz:

1. Korintliler 2:14 Doğal kişi, Tanrının Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz.

Eyüp 32:8 Oysa insana ruh, her Şeye Gücü Yetenin soluğu akıl verir.

Luka 24:45 Bundan sonra Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için [Mesih] zihinlerini açtı.

Mezmurlar 119:18 Gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim.

Kutsal Kitabı alçakgönüllü olarak ve dua ederek okumalı ve Tanrı’dan ruhani gözümüzü açmasını ve O’nun Sözü’nü anlamamıza izin vermesini dilemeliyiz.

Kutsal Kitap, onu anlayabilmemiz için Kutsal Yazıları Kutsal Yazılarla (ruhsal konuları ruhsal olanlarla) karşılaştırmamız gerektiğini anlatmaktadır:

1. Korintliler 2:13 Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrının lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz.

Yuhanna 6:63b …Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.

2. Petrus 1:20 Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.

Kutsal Kitap kendi kendisinin “Yorumu” ve “Sözlüğü”dür. Kelimelerin ve ifadelerin anlamları, insanoğlunun bilgeliğiyle veya seküler Yunan edebiyatını çalışarak değil, tersine Tanrı tarafından tanımlanmışlardır – bizim yapmamız gereken Tanrı’nın bu kelimeleri Kutsal yazının başka bölümlerinde nasıl kullanmış olduğudur.

Kutsal Kitabın tümü Bir Yazar, bir Tanrı tarafından yazıldığı için, Kutsal Kitabın bir yerindeki kelimeleri ve ifadeleri Kutsal Kitabın başka bölümlerindeki kelime ve ifadelerler rahatlıkla karşılaştırabiliriz. Tanrı bize Kutsal Yazıları Kutsal Yazılarla (ruhsal olanı ruhsalla) karşılaştırmamızı buyurmaktadır. Bize, günümüzde birçok ilahiyatçının öğrettiği gibi tarihsel olanla tarihseli veya dilbilgisel olanı dilbilgisel olanla karşılaştırmamızı buyurmamaktadır.

Eğer Tanrı kurtuluş için gerekli olan anlayışı verirse, bir çocuk bile Kutsal Kitabı anlayabilir:

2. Timoteyus 3:15 Mesih İsaya iman aracılığıyla seni [Timoteyus] bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun.

Ama önemli başka bir faktör (ve biraz da şaşırtıcı olarak) Kutsal Kitabın inanmayanlar için anlaması zor bir şekilde yazılmış olduğudur – bu İsa’nın Dünya üzerinde yürürken ve öğretirken kullandığı kendi öğretim yöntemine uygunluk göstermektedir:

Özdeyişler 25:2 Tanrıyı gizli tuttuğu şeyler için, krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz.

Mezmurlar 78:2-3 Özdeyişlerle söze başlayacağım, eski sırları anlatacağım, duyduğumuzu, bildiğimizi, Atalarımızın bize anlattığını.

(Bu “benzetme” İsrail milletinin tüm tarihidir ve tarihsel bir resim veya Müjde’nin bir biçimidir.)

2. Petrus 3:16 Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.

Daha başka örnekler verelim – İsa karşısındaki herkesle neredeyse tamamen benzetmeler kullanarak konuşmuştur:

Markos 4:33-34 İsa, Tanrı sözünü, buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında, onlara her şeyi açıklardı.

Luka 8:10 İsa, bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, ‹‹Tanrı Egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi›› dedi. ‹‹Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki, ‹Gördükleri halde görmesinler, Duydukları halde anlamasınlar.›

Kutsal Kitap benzetmeler veya alegoriler şeklinde yazılmış olan daha derin ruhsal anlamlı birçok ayet içerir.

Kutsal Kitap, başından sonuna kadar İsa’nın mesajı, Kurtuluş Müjdesiyle dopdolu olduğuna ve çoğu Eski Ahit hikâyesinin aslında sembolik olarak bize Mesih’i işaret eden tarihsel benzetmeler olduklarına şahitlik etmektedir:

Elçilerin İşleri 3:18 Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesihinin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir.

Elçilerin İşleri 3:24 Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu.

Yuhanna 5:39 Kutsal Yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır!

İbraniler 10:7 O zaman şöyle dedim: ‹Kutsal Yazı tomarında Benim için yazıldığı gibi, Senin isteğini yapmak üzere, Ey Tanrı, işte geldim.› ››

Luka 24:25-27 İsa onlara, ‹‹Sizi akılsızlar! Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler! Mesihin bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?›› dedi. Sonra Musanın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

Kutsal Kitabı okurken, okuduğumuz her yerde Mesih’in Müjdesini aramalıyız. Ancak Mesih’i görmeye başlayınca, bir ayetin gerçek anlamına yaklaştığımızı anlayabiliriz.

Kutsal Kitabın tümünde derin bir Ruhsal anlam, basit birer tarihsel veya ahlaki beyan olarak gözüken ayetlerde benzetmeler ve alegoriler olarak gizlenmiştir. Kutsal Kitaptaki her bir tarihsel veya ahlaki beyan da kesinlikle doğrudur, ancak bu ayetlerin sembolik anlamlarına bakarak daha fazla şey öğrenebiliriz. İsa, hem Kendi müritlerini hem de Ferisileri sembolik olarak (daha derin bir ruhsal anlamla) kullandığı Kendi sözlerini harfi harfine anlamaya çalıştıkları için azarlamak zorunda kalmıştır. Sadece birkaç örnek verelim:

Matta 16:6-8 İsa onlara, ‹‹Dikkatli olun, Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının!›› dedi. Onlar ise kendi aralarında tartışarak, ‹‹Ekmek almadığımız için böyle diyor›› dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi: ‹‹Ey kıt imanlılar! Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?

Yuhanna 4:11,13 Kadın, ‹‹Efendim›› dedi, ‹‹Su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? İsa şöyle yanıt verdi: ‹‹Bu sudan her içen yine susayacak.

(kadın gerçek suyu ruhsal, canlı su olarak anlamıştır).

Yuhanna 3:4 Nikodim, ‹‹Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?›› diye sordu.

Ve 10, ayette İsa’nın azarlaması: İsa ona şöyle yanıt verdi:

Yuhanna 3:10 ‹‹Sen İsrailin öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun?

Yuhanna 11:11-13 Bu sözleri söyledikten sonra, ‹‹Dostumuz Lazar uyudu›› diye ekledi, ‹‹Onu uyandırmaya gidiyorum.›› İsa Lazarın ölümünden söz ediyordu, ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı.

Yuhanna 6:51-53, 60-61,66 Gökten inmiş olan diri ekmek Benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir.›› İsa onlara şöyle dedi: ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, İnsanoğlunun bedenini yiyip kanını içmedikçe, sizde yaşam olmaz. Öğrencilerinin birçoğu bunu işitince, ‹‹Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir?›› dediler. Öğrencilerinin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, ‹‹Bu sizi şaşırtıyor mu?›› dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık Onunla dolaşmaz oldular.

Luka 24:45-46 Bundan sonra Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, ‹‹Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek;

İsa burada Eski Ahit’teki Kutsal Yazıların Mesih’in öldürüleceğini ve üçüncü günde dirileceğini yazdığını anlatmaktadır. Ancak, Eski Ahit’te bu ifade açık bir şekilde bulunmamaktadır – bu sadece alegorik olarak şu ayette bulunmaktadır: Yunus 1:17

‹‹Bu arada RAB Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı.››

Mesih, Eski Ahit’teki bu ayete işaret etmekte ve kendi Dirilişini alegorik olarak anlattığını şu ayette göstermektedir: Matta 12:40. Böylece, Mesih bize Yunus hikayesini doğru anlamak için, Mesih’in dirilişi hakkında bize neler anlattığını görmemiz gerektiğini göstermektedir.

Luka 17:12,14-17 Köyün birine girerken Onu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, ‹‹İsa, Efendimiz, halimize acı!›› diye seslendiler. İsa onları görünce, ‹‹Gidin, kâhinlere görünün›› dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrıyı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsanın ayaklarına kapanıp Ona teşekkür etti. Bu adam Samiriyeliydi. İsa, ‹‹İyileşenler on kişi değil miydi?›› diye sordu. ‹‹Öbür dokuzu nerede?

Bu anlatımda, Kutsal Yazıların ruhsal özelliklerini nasıl anlamamız gerektiğine dair en açık belirtilerden birini görmekteyiz. Burada, Mesih on cüzamlıya Eski Ahit yasasına göre kendilerini kâhine göstermelerini emretmektedir. Şu ayetteki merasim yasalarına gönderme yapmaktadır:

Levililer 14:2 “Deri hastasının temiz kılınacağı gün şu yasa geçerlidir: Hasta kâhine götürülecek”

Mesih, cüzamlılardan bir tanesine verdiği Yanıtla bize bu buyruğun aslında ruhsal olarak anlaşılması gerektiğini göstermek istemekte ve kurtulduğumuz zaman Büyük Baş Kâhine gelişimizi göstermektedir (İbraniler 4:14). İsa diğer dokuz cüzamlıyı azarlamıştır çünkü onlar, kendilerini Mesih Baş Kâhine göstermelerini ve teşekkür etmelerini buyuran Tanrı’nın gerçek ruhsal niyetini göz ardı edip O’nun buyruğunu harfiyen takip etmişlerdir.

Kutsal Kitap Ruhsal bir kitaptır ve sadece ahlaki öğretiler veya tarih veya şiir veya bilgelik olarak okunmamalıdır. O insanoğlunun en büyük ihtiyacına – Kurtuluşa odaklanmaktadır.

Yuhanna 6:63 Yaşam veren Ruhtur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır.

Romalılar 7:14 Yasanın ruhsal olduğunu biliriz. Bense benliğin denetimindeyim, köle gibi günaha satılmışım.

Öyleyse, Kutsal Kitabı nasıl okumamız ve anlamamız gerektiğine dair Tanrı’nın öğretisinin temel noktalarını özetleyebiliriz:

  1. Kutsal Kitabı okumadan önce her zaman dua ediniz, çünkü sadece Rab Kutsal Ruh gözlerimizi açabilir ve Kendi ebedi Sözünü anlamamıza imkân verir.

  2. Kutsal Yazılardaki her bir beyanın Tanrı tarafından yazıldığını ve her birinin tamamen doğru olduğunu biliniz; bu nedenle, diğer bütün beyanlarla uygunluk gösterecektir. Eğer açık bir çelişki bulunuyorsa, beyanlardan birini henüz doğru olarak anlamamış olduğumuz anlamına gelir.

  3. 3. Kutsal Yazıları Kutsal Yazılarla karşılaştırmamız gerekmektedir. Kutsal Kitap kendi kendinin sözlüğüdür ve kendi kelimelerini tanımlamaktadır. Bu şu demektir, Kutsal Kitabı okurken, bir ayet veya bir fikir daha önceden okuduğumuz başka ayetlerle ilgili gözüküyorsa bunu bir kenara not etmeliyiz. Bu ayetleri birlikte okumak onları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir, çünkü her biri genel anlama dair değişik ipuçları içeriyor olabilir. Kutsal Kitaptaki bir kelimenin anlamı için Yunanca veya İbranice sözlüklere bakmamız gerektiği de belirtilmektedir; bunun yerine o Yunanca veya İbranice kelimenin Tanrı tarafından Kutsal Kitap’ta nasıl kullanmış olduğunu görmemiz gerekmektedir. Bunları yerine getirmek üzere çok iyi araçlar bulunmaktadır – www.ebiblefellowship.com/free_cd ana sayfamızdan bedava EBF1 CD’den, örneğin Strong’un Yoğun Uyum’u (Strong’s Exhaustive Concordance) veya Young’ın Analitik Uyum’u (Young’s Analytical Concordance) ve Kişisel Kutsal Kitap arama yazılımını edinebilirsiniz. Bu yazılımın Yardım menüsü’nden diğer bedava Kutsal Kitap dillerini indirebilirsiniz. Bu araçlar bize, orijinal dilleri öğrenmeden Yunanca veya İbranice bir kelimenin kullanıldığı bütün ayetleri bulmamıza yardımcı olurlar.

  4. Kutsal Kitabın tümü, Eski Ahit ve Yeni Ahit, Tanrı’nın kurtuluş müjdesiyle, yaklaşmakta olan kıyamet gününde günahkârın ihtiyacı olan kurtuluşa işaret etmesiyle, Mesih’in Çarmıhta kefaretimizi ödeyerek kendini kurban etmesiyle, bu kurtuluşun sadece Tanrı’nın yüce işi veya bununla ilgili ruhsal bir hakikat olduğu gerçeğiyle bezenmiştir. Herhangi bir sembolik veya alegorik anlam mutlak bir şekilde Mesih’e ve O’nun Müjdesi’ne işaret etmeli ve Kutsal Yazılardaki diğer her şeyle uyum içinde olmalıdır.

  5. Benzetmelerin ve alegorilerin çok zorlanmamaları gerekir… bize işaret ettikleri hakikatin sembolleri ve gölgeleri olduklarından, bazen gerçeğin altında yatan her şeye tümüyle uygulanabilir olmayabilirler. Bu şu anlama gelmektedir, bazen işaret ettikleri meselenin bazı özelliklerini öğretmekte olsalar da, bazen eksik olabilirler veya uygulanamaz bazı özellikleri de ima ediyor olabilirler. İşte bu, 2. maddedeki ilkenin uygulanması geren noktadır – bahsi geçen konu hakkında varılan sonuçların Kutsal Yazılardaki bütün her şeyle uyum içinde olduğundan emin olmak.

Mezmurlar 119:97 Ne kadar severim yasanı! Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

İnternet üzerinden canlı kardeşlik için bize katılın veya bedava Kutsal Kitap çalışmalarını ve risalelerini indirin – lütfen şu siteyi ziyaret edin:

www.ebiblefellowship.com

Website’mizin “İnternet Yayınları” alanından canlı olarak dinleyebilirsiniz veya Bedava Paltalk bilgilerini takip ediniz. Vergi vermeden şu numarayı da (sadece ABD içinde) arayabilirsiniz: 1-877-897-6222.

Bu adresten bize mesaj bırakabilir, soru sorabilir veya yorumda bulunabilirsiniz:

www.ebiblefellowship.com/contactus.

Veya adresimize yazınız:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

UTB.5.17.2009.Turk